Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

Ths. Lê Thị Nụ

15/05/2020

Ths. Lê Thị Nụ

Số điện thoại:0965268996

Email: nult@hiec.edu.vn

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công nghệ thông tin

Quá trình công tác:

- Từ 2005 - 2019: Giảng viên CNTT, trường Dạy nghề số 18 Bộ Quốc phòng

- Từ 2019-nay, Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội

Môn học giảng dạy:

+ Cơ sở dữ liệu.

+ Quản trị cơ sở dữ liệu

+ Mạng máy tính 

+ Quản trị mạng

Bài viết cùng chuyên mục