Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

Ths. Ngô Thị Bích Ngọc

15/05/2020

Ths. Ngô Thị Bích Ngọc

Số điện thoại: 0988257022

Email: ngocnb@hiec.edu.vn

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công nghệ thông tin

Quá trình công tác:

- Từ 2012-nay, Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội

Môn học giảng dạy:

+ Thiết kế web

+ Các môn về Thương mại điện tử

Bài viết cùng chuyên mục