Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

Ths. Vũ Thị Hồng Hạnh

15/05/2020

Ths. Vũ Thị Hồng Hạnh

Số điện thoại:0988612383

Email: hanhvh@hiec.edu.vn

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công nghệ thông tin

Quá trình công tác:

- Từ 2007-nay, Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội

Môn học giảng dạy:

+ Cơ sở dữ liệu.

+ Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

+ Thiết kế web

+ Các môn: Thương mại điện tử

Bài viết cùng chuyên mục