Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ MARKETING

08/12/2023

Tên ngành, nghề:                Marketing

Trình độ đào tạo:                 Cao đẳng

                       Mã ngành, nghề:                6340116

                       Điều kiện đầu vào:            Học sinh tốt nghiệp THPT(hoặc tương đương)

                       Thời gian đào tạo:             2,5 năm – 3 năm

 

 

Mã MH/MĐ

 

Tên môn học/mô đun

 

Số tín chỉ

Thời gian học tập (giờ)

 

Tổng số

 

Lý thuyết

Thực hành/ thực tập/ Thí nghiệm/ bài tập/thảo luận

Thi/ Kiểm tra

I

Các môn học chung

20

435

157

255

23

MH20002

Giáo dục Chính trị

4

75

41

29

5

MH201

Pháp luật

2

30

18

10

2

MH03

Giáo dục thể chất

2

60

5

51

4

MH21003

Giáo dục Quốc phòng và An ninh

3

75

36

35

4

MÐ11130

Tin học

3

75

15

58

2

MH14006

Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

6

120

42

72

6

II

Các môn học, mô đun chuyên môn

72

1740

670

1034

36

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

20

570

146

416

8

MH09203

Kỹ năng khởi nghiệp

3

60

30

28

2

MH09201

Kinh tế vi mô

3

45

43

0

2

MH09512

Marketing căn bản

3

45

43

0

2

MH08029

Nguyên lý kế toán

3

60

30

28

2

 

MĐ27001

Thực tập kỹ năng mềm tại doanh nghiệp

8

360

0

360

0

II.2

Môn học, mô đun chuyên môn

40

930

404

506

20

MH09502

Hành vi người tiêu dùng

3

45

43

0

2

MH09503

Nghiên cứu marketing

3

45

43

0

2

MH09504

Quản trị marketing

3

45

43

0

2

MH09505

Marketing dịch vụ

3

45

43

0

2

MH09506

Truyền thông Marketing tích hợp

3

45

43

0

2

MH09507

Quan hệ công chúng

3

45

43

0

2

MH09508

Quản trị thương hiệu

3

45

43

0

2

MĐ11205

Kỹ thuật SEM và SEO

3

60

30

28

2

MĐ11300

Thiết kế đồ họa với Photoshop

3

60

30

28

2

MH09509

Email Marketing

3

45

43

0

2

MĐ09505

Học kỳ doanh nghiệp

10

450

0

450

0

II.3

Môn học, mô đun tự chọn (chọn 4 trong 9 môn)

12

240

120

112

8

MH09510

Marketing công nghiệp

3

60

30

28

2

MĐ09501

Marketing trực tuyến

3

60

30

28

2

MH09511

Thương mại điện tử căn bản

3

60

30

28

2

MH09023

Quản trị quan hệ khách hàng

3

60

30

28

2

MĐ09502

Quảng cáo trên sàn thương mại

điện tử

3

60

30

28

2

MĐ09503

Quảng cáo Google

3

60

30

28

2

MĐ09504

Quảng cáo Facebook

3

60

30

28

2

MH14012

Tiếng anh chuyên ngành

3

60

30

28

2

MH09304

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

3

60

30

28

2

Tổng cộng

92

2175

827

1289

59

                   

 

Bài viết cùng chuyên mục