Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

08/12/2023

Tên ngành, nghề                         : Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

                        Mã ngành, nghề                          : 6810101

Trình độ đào tạo                         : Cao Đẳng

                        Đối tượng tuyển sinh                 : Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

                        Thời gian đàotạo                        : 2.5 – 3 năm

 

 

 

Mã môn học

 

 

Tên môn học

 

 

Số tín chỉ

Thời gian học tập (giờ)

 

Tổng số

 

Lý thuyết

Thực hành/ thực tập/

TN/BT/ TL

 

Thi/ Kiểm tra

I

Các môn học chung

20

435

157

255

20

MH20002

Giáo dục chính trị

4

75

41

29

4

MH201

Pháp luật

2

30

18

10

2

MH03

Giáo dục thể chất

2

60

5

51

2

MH21003

Giáo dục Quốc phòng và An ninh

3

75

36

35

3

MH11130

Tin học

3

75

15

58

3

MH14006

Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

6

120

42

72

6

II

Các     môn            học,            mô            đun chuyên môn

72

1725

685

1006

34

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

20

570

146

416

8

MH09203

Kỹ năng khởi nghiệp

3

60

30

28

2

MH08029

Nguyên lý kế toán

3

60

30

28

2

MH09204

Nguyên lý thống kê

3

45

43

0

2

MH09307

Tổ chức sự kiện

3

45

43

0

2

MĐ27001

Thực tập kỹ năng mềm tại DN

8

360

0

360

0

II.2

Môn học, mô đun chuyên môn

40

915

419

478

18

MH12006

Luật thương mại du lịch

3

45

43

0

2

MH09104

Cơ sở văn hóa Việt Nam

2

30

29

0

1

MH09101

Tổng quan du lịch

3

45

43

0

2

MH09103

Tổng quan cơ sở lưu trú du lịch

2

30

29

0

1

MH09401

Tâm lý và nghệ thuật giao tiếp trong kinh doanh du lịch

3

45

43

0

2

MH14008

Tiếng Anh (Du lịch – khách

sạn – nhà hàng)

3

60

30

28

2

MH09402

Di tích lịch sử văn hóa và danh

thắng Việt Nam

2

30

29

0

1

MH09403

Marketing du lịch

2

30

29

0

1

MH09105

Địa lý du lịch

2

30

29

0

1

MH09404

Phát triển du lịch bền vững

3

45

43

0

2

MH09405

Văn hoá ẩm thực

2

30

29

0

1

MH09406

Quản trị kinh doanh nhà hàng

3

45

43

0

2

MĐ09401

Học kỳ doanh nghiệp

10

450

0

450

0

II.3

Môn học,mô đun tự chọn (chọn 4 trong 8 môn)

12

240

120

112

8

MH09407

Thiết kế và điều hành chương

trình du lịch

3

60

30

28

2

MH09408

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

3

60

30

28

2

MH09409

Nghiệp vụ lễ tân khách sạn

3

60

30

28

2

MH09410

Nghiệp vụ kinh doanh lữ hành

3

60

30

28

2

MH09411

Nghiệp vụ buồng

3

60

30

28

2

MH09806

Tổ chức kinh doanh nhà hàng

3

60

30

28

2

MH14008

Tiếng Anh chuyên ngành

3

60

30

28

2

MH09304

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

3

60

30

28

2

Tổng cộng

92

2160

842

1261

54

Bài viết cùng chuyên mục