Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN

07/12/2023

Tên ngành, nghề                      :   Nghề nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn

Trình độ đào tạo                      : Trung cấp

                     Mã ngành, nghề                  : 5810205

Điều kiện đầu vào                    : Học sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương)

Thời gian đào tạo                     : 1.5 năm - 2 năm

 

 

 

 

Mã MH/ MĐ

 

 

 

Tên môn học/mô đun

 

 

 

Số tín chỉ

Thời gian học tập (giờ)

 

 

 

Tổng số

Trong đó

 

 

Lý thuyết

Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo

luận

 

Thi/ Kiểm

tra

I

Các môn học chung

12

255

94

148

13

MH12001

Giáo dục Chính trị

2

30

15

13

2

MH02

Pháp luật

1

15

9

5

1

MH202

Giáo dục thể chất

1

30

4

24

2

MH21002

Giáo dục Quốc phòng và

An ninh

2

45

21

21

3

MH11111

Tin học

2

45

15

29

1

MH14005

Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

4

90

30

56

4

II

Các môn học, mô đun

chuyên môn

38

810

383

434

22

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

12

195

159

28

8

MH09101

Tổng quan du lịch

3

45

43

0

2

MH09079

Tổ chức sự kiện

3

60

30

28

2

 

MH09401

Tâm lý và nghệ thuật giao tiếp trong kinh doanh du lịch

 

3

 

45

 

43

 

0

2

 

HP611

An toàn, vệ sinh trong khách sạn, nhà hàng

3

45

43

0

2

II.2

Môn học, mô đun chuyên môn

20

495

164

350

10

MH09801

Văn hoá ẩm thực

2

45

15

29

1

MH09802

Marketing nhà hàng, khách sạn

2

30

29

29

1

MH09235

Nghệ thuật trang trí và cắm hoa

3

60

30

28

2

MH09803

Phương pháp xây dựng thực đơn

3

60

30

28

2

MH09804

Nghiệp vụ nhà hàng

3

60

30

28

2

MH09805

Nghiệp vụ Bar

3

60

30

28

2

MH09250

Thực tập tốt nghiệp (NH- KS)

4

180

0

180

0

II.3

Môn học, mô đun tự chọn

(Chọn 2 trong 4 học phần)

6

120

60

56

4

MH09409

Nghiệp vụ lễ tân khách sạn

3

60

30

28

2

MH09411

Nghiệp vụ buồng

3

60

30

28

2

MH09806

Tổ chức kinh doanh nhà hàng

3

60

30

28

2

MH09304

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

3

60

30

28

2

 

Tổng cộng

50

1065

477

582

35

Bài viết cùng chuyên mục