Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

Ths. Lê Huy Hoàng - Trưởng Khoa

15/04/2022

ThS. Lê Huy Hoàng - Trưởng khoa

Số điện thoại: 0904.233501

Email: hoanglh@hiec.edu.vn

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Khoa học máy tính

Môn học giảng dạy:

+ Cấu trúc dữ liệu và giải thuật;

+ Cơ sở dữ liệu;

+ Quản trị cơ sở dữ liệu;

+ Thiết kế web;

+ Lập trình web;

+ Lập trình Windows;

+ Lập trình mobile, Java;

+ Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin.

 

 

Bài viết cùng chuyên mục