Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

Ths. Hoàng Thị Hải - Phó trưởng khoa phụ trách

15/04/2022

Ths. Hoàng Thị Hải - Phó trưởng khoa phụ trách

Số điện thoại: 0983.384.996

Email: haiht@hiec.edu.vn

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công nghệ thông tin

Môn học giảng dạy:

+ Thiết kế web;

+ Lập trình Windows: C, C++, C#, VB, VB.net

+ Quản trị cơ sở dữ liệu

+ Các môn về Thương mại điện tử

Bài viết cùng chuyên mục