Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

Chuẩn đầu ra: Nghề Logistics (Trung cấp)

06/01/2021

CHUẨN ĐẦU RA

 

Tên ngành, nghề                 : LOGISTICS

Mã ngành, nghề                  : 5340113

Trình độ đào tạo                 : Trung cấp

Hình thức đào tạo              : Chính quy

Đối tượng tuyển sinh         : Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trung học cơ sở

Thời gian đào tạo               : 1.52 năm

1. Mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra

1.1. Mục tiêu đào tạo

a. Mục tiêu chung:

-  Đào tạo học sinh ngành Logistics có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khỏe tốt, có kiến thức cơ bản về doanh nghiệp, nắm vững kiến thức chuyên sâu về quản lý kho bãi, vận tải, xếp dỡ, xuất nhập hàng trong các siêu thị, các doanh nghiệp kinh doanh Logistics. Có cơ hội để phát triển để đảm đương công việc của một nhân viên các bộ phận: Logistics, giao nhận, điều phối kho,....

- Đạt trình độ tiếng Anh: Nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh (tương đương với trình độ bậc 1/6 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam

- Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học  văn phòng (tương đương với chuẩn tin học Quốc tế IC3).

- Trên cơ sở nền tảng kiến thức cơ bản và chuyên ngành đã được học, học sinh có thể học lên các bậc học cao hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển của bản thân và nhu cầu của xã hội.

b. Mục tiêu cụ thể:

*Về kiến thức:

- Hiểu được nội dung cơ bản về chính trị, pháp luật và an ninh quốc phòng trong giai đoạn hiện nay

- Hiểu được kiến thức về các loại hàng hóa, tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn hàng hóa, quy trình nhận hàng, dỡ hàng; các trang thiết bị, dung cụ lưu hàng và phương tiện vận chuyển trong kho.

- Biết được hệ thống tổ chức kho; cách thức đóng kiện hàng hóa, bốc dỡ hàng hóa, kiểm tra xuất – nhập hàng.

- Biết được phương pháp lập kế hoạch và tổ chức công việc trong kho, tuyển dụng nhân sự và đánh giá công việc trong kho.

- Hiểu được các quy định của pháp luật về lao động, an toàn lao động và PCCC.

- Biết được các phương pháp làm việc nhóm và quan hệ thương mại với khách hàng và nhà cung cấp.

*Về kỹ năng:

- Sử dụng, vận hành, bảo trì và bảo dưỡng trang thiết bị, dung cụ lưu hàng, phương tiện vận chuyển trong kho.

- Thực hiện được việc quản lý kho bãi; hiểu biết các loại hàng hóa, tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn hàng hóa, hệ thống kho, quy trình nhận hàng, dỡ hàng, các chứng từ thương mại.

- Thực hiện được quy trình xuất hàng, đóng kiện hàng hóa, bốc dỡ hàng hóa, kiểm tra xuất hàng và đảm bảo chính xác các chứng từ thương mại liên quan đến việc xuất hàng.

-  Lập kế hoạch và tổ chức công việc trong kho, đánh giá công việc trong kho.

- Thực hiện được thủ tục kiểm kê hàng hóa, biết cách phân tích các chỉ số liên quan đến hiệu năng quản lý kho và nghiệp vụ bổ sung hàng hóa.

- Sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng (Microsoft word, Exel )

- Có khả năng nghe, nói, đọc, viết Tiếng Anh tương đương với bậc 1/6.

*Về năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm

- Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy định và thời gian làm việc.

- Chủ động sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

         - Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau.

         - Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ Logistics.

         - Tự chịu trách nhiệm về công việc của mình theo nguyên tắc an toàn nghề nghiệp và đạo đức nghề nghiệp.

         - Có thái độ hòa nhã với đồng nghiệp, khách hàng, đối tác và luôn bình tĩnh xử lý mọi tình huống xảy ra trong công việc.

1.2. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (theo năng lực)

TT

Chuẩn đầu ra

Mục tiêu đào tạo

 

MT1

MT2

MT3

MT4

 

1

Nhân viên quản lý kho hàng

Nhân viên quản lý kho hàng chuyên nghiệp

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục