Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

Chuẩn đầu ra: Nghề Marketing

06/01/2021

CHUẨN ĐẦU RA

Tên chương trình     : Chương trình đào tạo nghề Marketing

Trình độ đào tạo      : Cao đẳng

Ngành đào tạo          : Marketing

Mã ngành                  : 6340116

Hình thức đào tạo    : Chính quy

  1. Mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra
    1.  Mục tiêu đào tạo
  1. Mục tiêu chung:

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Marketing nắm vững kiến thức nền tảng, hiện đại về quản trị kinh doanh nói chung và đặc biệt chuyên sâu trong lĩnh vực marketing; có đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm với xã hội; có năng lực hoạch định và tổ chức thực hiện các hoạt động marketing một cách hiệu quả cho các doanh nghiệp.

  1. Mục tiêu cụ thể

* Về kiến thức:

- Kiến thức chung:

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

+ Hoàn thành chương trình giáo dục thể chất theo quy định của Bộ Lao động TBXH

+ Hoàn thành chương trình giáo dục quốc phòng theo quy định của Bộ Lao động TBXH

+ Trình bày được những kiến thức về tin học

+ Trình bày được những kiến thức về ngoại ngữ

- Kiến thức chuyên môn:

+ Hiểu rõ các kiến thức nền tảng về kinh tế học,quản trị học, quản trị doanh nghiệp

+ Hiểu rõ những kiến chuyên ngành marketing như: hành vi và quy trình mua hàng của người tiêu dùng, nghiên cứu thị trường,công tác xây dựng và phát triển kênh phân phối, truyền thông tích hợp (IMC), marketing trực tuyến, marketing dịch vụ, quan hệ công chúng và hoạt động quản trị quan hệ khách hàng

*Về kỹ năng:

- Lập kế hoạch và tổ chức nghiên cứu thị trường

- Tạo lập quan hệ công chúng, chăm sóc khách hàng

- Tìm kiếm khách hàng và thực hiện marketing trên internet

- Truyền thông marketing

- Sử dụng thành thạo các ứng dụngtin học văn phòng (tương đương chuẩn tin học quốc tế IC3 GS3)

- Thành thạo giao tiếp bằng tiếng anh

* Năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm

- Chấp hành nghiêm nội quy, quy định và thời gian làm việc;

- Chủ động trong học tập, làm việc;

- Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau, tự cập nhật những quy định mới và kiến thức mới trong lĩnh vực công tác;

- Tự chịu trách nhiệm về công việc của mình, chịu trách nhiệm liên đới về các công việc khác có liên quan theo nguyên tắc an toàn nghề nghiệp và đạo đức nghề nghiệp;

- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

- Có nhu cầu phát triển bản thân, có tinh thần cầu tiến;

- Có khả năng đánh giá kết quả thực hiện công việc của bản thân, của nhóm.

2. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên nghề marketing đảm nhiệm được những vị trí việc làm sau:

          Chuyên viên marketing, truyền thông marketing, chăm sóc khách hàng, nghiên cứu thị trường, marketing online, quảng cáo, quan hệ công chúng, sự kiện, trợ lý truyền thông, quản lý thương hiệu

 

Bài viết cùng chuyên mục