Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

Chương trình đào tạo: Logistics (Trung cấp)

06/01/2021

Nội dung chương trình:

 

Mã MH/ MĐ

Tên môn học/mô đun

Số tín chỉ

Thời gian học tập (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận

Thi/Kiểm tra

I

Các môn học chung

12

255

94

148

13

MH01

Giáo dục chính trị

2

30

15

13

2

MH02

Pháp luật

1

15

9

5

1

MH03

Giáo dục thể chất

1

30

4

24

2

MH04

Giáo dục quốc  phòng và an ninh

3

45

21

21

3

MH05

Tin học

2

45

15

29

1

MH06

Ngoại ngữ

3

90

30

56

4

II

Các môn học, mô đun chuyên môn

48

1.140

360

740

40

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

12

255

105

138

12

MH09003

Marketing căn bản

2

45

15

28

2

MH09006

Quản trị doanh nghiệp

3

60

30

27

3

MH09053

Kĩ năng làm việc nhóm trong logistics

2

45

15

28

2

 

Tiếng anh chuyên ngành

3

60

30

27

3

MH09054

Tổng quan về hàng hóa

2

45

15

28

2

II.2

Môn học, mô đun chuyên môn

20

420

180

220

20

MH09055

Quản lý kho bãi

2

45

15

28

2

MH09056

Xếp dỡ và vận chuyển hàng hóa

2

45

15

28

2

MH09057

Quản trị Logistics

3

60

30

27

3

MH09058

Dịch vụ khách hàng trong logistics

3

60

30

27

3

MH09059

Bảo quản hàng hóa

2

45

15

28

2

MH09060

Nghiệp vụ quản lý đơn hàng

2

45

15

28

2

MH09061

Thực hành phần mềm quản lý kho

3

60

30

27

3

MH09062

Vận hành xe nâng

3

60

30

27

3

II.3

Môn học, mô đun tự chọn (theo vị trí công việc)

16

465

75

382

8

II.3.1

Nhân viên quản lý hàng hóa trong kho

MH09063

Nhập và xuất hàng

3

60

30

27

3

MH09064

Quản trị chất lượng hàng hóa

2

45

15

28

2

MH09065

Quản lý chuỗi cung ứng

3

60

30

27

3

MH09066

Thực tập rèn nghề quản lý hàng hóa

4

120

0

120

0

MH09067

Thực tập tốt nghiệp

4

180

0

180

0

II.3.2

Nhân viên vận hành xe nâng

 

 

 

 

 

MH09068

Vận tải trong logistics

2

45

15

28

2

MH09063

Nhập và xuất hàng

3

60

30

27

3

MH09015

Quản trị kênh phân phối

3

60

30

27

3

MH09069

Thực tập rèn nghề vận hành xe nâng

4

120

0

120

0

MH09067

Thực tập tốt nghiệp

4

180

0

180

0

Tổng

60

1.395

454

888

53

Bài viết cùng chuyên mục