Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

Chương trình đào tạo: Nghề Marketing

06/01/2021

Nội dung chương trình:

Mã MH/MĐ

Tên môn học/mô đun

Số tín chỉ

Thời gian học tập (giờ)

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành/ thực tập/ Thí nghiệm/bài tập/thảo luận

Thi/ Kiểm tra

I

Các môn học chung

20

435

157

255

23

MH01

Giáo dục Chính trị

4

75

41

29

5

MH02

Pháp luật

2

30

18

10

2

MH03

Giáo dục thể chất

2

60

5

51

4

MH04

Giáo dục Quốc phòng và An ninh

3

75

36

35

4

MH05

Tin học

3

75

15

58

2

MH06

Tiếng Anh

6

120

42

72

6

II

Các môn học, mô đun chuyên môn

72

2070

420

1600

49

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

20

615

105

498

12

MĐ11001

Tin học văn phòng

3

60

30

27

3

MH09001

Quản trị học

2

45

15

28

2

MH09002

Kinh tế học

3

60

30

27

3

MH09003

Marketing căn bản

2

45

15

28

2

MH09004

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

2

45

15

28

2

MH09005

Thực tập trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp

8

360

0

360

0

 

Kỹ năng 5S

2

90

0

90

0

 

Văn hóa tổ chức

2

90

0

90

0

 

Kỹ năng làm việc nhóm

2

90

0

90

0

 

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình

2

90

0

90

0

II.2

Môn học, mô đun chuyên môn chung ngành nghề

26

525

253

246

26

MH09039

Quản trị doanh nghiệp (Mar)

2

45

15

28

2

MH09007

Quản trị marketing

3

60

30

27

3

MH09024

Tâm lý khách hàng

2

30

28

0

2

MH09025

Marketing công nghiệp

3

60

30

27

3

MH09010

Hành vi người tiêu dùng

2

45

15

28

2

MH09027

Quan hệ công chúng

2

45

15

28

2

MH09012

Quản trị thương hiệu

3

60

30

27

3

MH09026

Marketing dịch vụ

2

45

15

28

2

MH09015

Quản trị kênh phân phối

3

60

30

27

3

 MH14.102

Tiếng Anh nâng cao

4

75

45

26

4

II.3

Môn học, mô đun chuyên môn theo vị trí việc làm của chuẩn đầu ra

 

 

 

 

 

II.3.1

Nhân viên truyền thông marketing

26

885

105

768

12

MH09028

Pháp luật về truyền thông

2

45

15

28

2

 MĐ11401

Xử lý ảnh (Photoshop)

3

60

30

27

3

MH09018

Tổ chức sự kiện

2

45

15

28

2

MH09030

Truyền thông Marketing tích hợp

3

60

30

27

3

MH09029

Kỹ năng viết tin, bài, thông cáo báo chí 

2

45

15

28

2

MH09037

Thực tập chuyên môn

8

360

0

360

0

MH09038

Thực tập tốt nghiệp

6

270

0

270

0

II.3.2

Nhân viên marketing online

26

870

118

740

12

 MĐ11201

Thương mại điện tử cơ bản

2

30

28

0

2

  MĐ11401

Xử lý ảnh (Photoshop)

3

60

30

27

3

 MĐ11205

Kỹ thuật SEM & SEO

3

60

30

27

3

MH09017

Marketing trực tuyến

2

45

15

28

2

MH09031

Email Marketing

2

45

15

28

2

MH09037

Thực tập chuyên môn

8

360

0

360

0

MH09038

Thực tập tốt nghiệp

6

270

0

270

0

II.3.3

Nhân viên nghiên cứu thị trường

26

885

105

768

12

MH09016

Dự báo trong kinh doanh

2

45

15

28

2

MH09032

Marketing quốc tế

2

45

15

28

2

MH09014

Nghiên cứu thị trường

3

60

30

27

3

MH09033

Hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing

3

60

30

27

3

MH09034

Xử lý và phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS

2

45

15

28

2

MH09037

Thực tập chuyên môn

8

360

0

360

0

MH09038

Thực tập tốt nghiệp

6

270

0

270

0

II.3.4

Nhân viên chăm sóc khách hàng

26

885

105

768

12

MH09016

Dự báo trong kinh doanh

2

45

15

28

2

MH09023

Quản trị quan hệ khách hàng

3

60

30

27

3

MH09014

Nghiên cứu thị trường

3

60

30

27

3

MH09035

Kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng

2

45

15

28

2

MH09036

Giao dịch và đàm phán trong kinh doanh (CĐ)

2

45

15

28

2

MH09037

Thực tập chuyên môn

8

360

0

360

0

MH09038

Thực tập tốt nghiệp

6

270

0

270

0

Tổng cộng

92

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục